fbpx

Daglig leder
Per Jørgen Pedersen
Prosjekt- og kommunikasjonsansvarlig
Renate Eggan
Prosjektansvarlig
Jørgen Norby
Styreleder
Therese Østby Haugen
Styremedlem
Eirik Søreide
Styremedlem
Mats Koray Genc
Styremedlem
Synnøve Sandnes
Styremedlem
Anne Judith Wik
Styremedlem
Jonas Ledang
Varamedlem
Ingeborg Tiltvik
Varamedlem
Jonas Nielsen
Varamedlem
Ingrid Høsøien