fbpx

MUSIKKBYEN TRONDHEIM

Musikkbyen Trondheim

Musikkbyen Trondheim er et samlokaliseringsprosjekt og et nettverk bestående av musikknæringsaktører fra Trondheim. Prosjektet har resultert i en næringsklyngen på Pir 2, Trondheim Havn. Videre skal prosjektet følge opp grobunnen i musikknæringen med traineeordninger, praksisplasser og mentorordninger.

 

Musikkbyen Trondheim tilbyr LEIE AV KONTORPULTER til nyoppstartede firma og/eller for freelancere innenfor musikk.

Kontorpulten er GRATIS I OPPSTARTEN for nyoppstartede aktører og prosjekt. De 3 første månedene får man gratis, leieavtalen varer i minimum 6 måneder, med 3 måneders oppsigelsetid. Leiepris etter 3 måneder er 1000,- pr måned. Kontorene er innflyttingsklare 1.juli 2018. Internett, strøm, fellesareal, vask, printer, møterom og kjøkkenfasiliteter er inkludert i leieprisen.

Etablerte aktører tilbys ikke gratis oppstart, men kan søke plass og betale leie fra første dag eller leie eget kontorlokale hos Musikkbyen. 

Kontorene befinner seg på Havnelageret, Pir 2, 13A, 7010 Trondheim.

Konseptet er bygd på tillit, og ingen har krav eller rett på sin egen pult, eller samme pult hver gang man er på Community Space.

For å få kontorplass på Community Space må man SØKE. Søknad behandles fortløpende av prosjektledelsen i Musikkbyen Trondheim. Søknadsskjema finner du her

Musikkbyen Trondheim har i tillegg til Community Space en rekke andre leietakere innen musikknæring som sitter i samme etasje. Bedrifter som Polar Artist, Trondheim Calling og Tempo er alle nå samlet på Havna.

Musikkbyen Trondheim skal bidra til at nye etablerte musikknæringer får en sjanse til å vokse å utvikle seg, med tilbud om rimelige leieforhold og fine fasiliteter, samt dra nytte av de tyngre aktørene som sitter ved siden av.

Som leietaker hos Musikbyen Trondheim på Community Space vil du også få tilgang til en rekke arrangement og øvrige aktiviteter.

For spørsmål, ta kontakt med Jørgen Norby:
jorgen@tmpo.no / +47 45673462