fbpx

MENTOR

Mentor er en søkbar ordning for nye tilskudd i musikkbransjen som ønsker veiledning fra håndplukkede aktører. Gjennom en-til-en møter får de individuell oppfølging, tips og råd som kan hjelpe dem videre i egen karrier. Søknadsportalen ble lansert i april 2017 og kan finnes på mentorveiledning.no. Lokalt for Trøndelag er Eirik Søreide (Polar Artist) og Thomas Ryjord (Trondheim Calling) mentorer i programmet samtidig som mentorer fra hele landet stilles til disposisjon for nye musikkaktører fra Midt-Norge via telefon/Skype.

Mentor er et samarbeid mellom de regionale kompetansesentrene for musikk (Møst, ØKS, Sørf, Star, Brak, Tempo og KOFOR) og Music Norway. Programmet er en videreføring av Eksportskolen.
Sammen ønsker vi å styrke kompetansen i norsk musikkbransje over hele Norge og bidra til å profesjonalisere bransjen i et tidlig stadium for å sikre sterk rekrutteringen til norsk musikk også i fremtiden.