fbpx

MASTER

Master-programmet gir unge, eksportrettede bransjeaktører verdifull innsikt, kunnskap og nettverk som trengs for å jobbe internasjonalt.

Master er et internasjonalt springbrett for unge bransjetalenter. Det helårlige, kompetansehevende programmet gir verdifull innsikt i det å drive selskap og representere artister. Programmet gjennomføres over tre samlinger i Stockholm, Berlin og London. Hver samling vil ha et overordnet tema hvor deltakerne blir kurset av sentrale aktører i de ulike byene. Samlingene vil inneholde workshops, foredrag og bedriftsbesøk.

Master er et samarbeid mellom de regionale kompetansesentrene for musikk (Møst, ØKS, Sørf, Star, Brak, Tempo og KOFOR) og Music Norway. Programmet er en videreføring av Eksportskolen.
Sammen ønsker vi å styrke kompetansen i norsk musikkbransje over hele Norge og bidra til å profesjonalisere bransjen i et tidlig stadium for å sikre sterk rekrutteringen til norsk musikk også i fremtiden.