Trondheim kommune – Tilskudd festivaler

Ansvarlig

Trondheim Kommune
Dato: 01. Dec 18

Formål

Formålet med ordningen er å stimulere og videreutvikle nyetablerte festivaler og andre festivaler som ikke er ført opp på egen post i kommunens kulturbudsjett.

Hvilke festivaler kan få tilskudd

  • Festivaler og organisasjoner innen kunst- og kulturfeltet i Trondheim.
  • Det gis i hovedsak tilskudd til aktører med adresse og virke i Trondheim.
  • Organisasjonen må være registrert i Brønnysundsregisteret