Trondheim Kommune: Strakstiltak kunst og kultur (løpende søknadsfrist)

Ansvarlig

TRONDHEIM KOMMUNE
Dato: 01. Dec 19

STRAKSTILTAK KUNST OG KULTUR

Profesjonelle kunst- og kulturaktører kan søke om strakstiltak til sine aktiviteter. Søknader behandles fortløpende gjennom hele året.Krav til søknad:

  • Søknad må sendes inn senes tre uker får tiltaket det søkes støtte til
  • Søknadsbeløpet kan være maks 15.000 kroner
  • Maksimalt tilskuddsbeløp for strakstiltak er 15.000 kroner
  • For øvrig gjelder de samme retningslinjene som for tilskuddsordningen Kunst- og kulturtiltak, profesjonelle, og det søkes gjennom den ordingen i Tilskuddsbasen.

Les mer her:
https://www.trondheim.kommune.no/tema/kultur-og-fritid/tilskudd-priser-og-stipend/tilskudd/kunst-og-kultur/strakstiltak-kunst-og-kultur2/

Løpende søknadsfrist.