Trondheim Kommune: Reisestøtte til semiprofesjonelle ensembler innen sang og musikk (løpende søknadsfrist)

Ansvarlig

TRONDHEIM KOMMUNE
Dato: 01. Dec 19

FORMÅL

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til at semiprofesjonelle/fremragende sang- og musikkensembler, og sang- og musikkensembler særlig rettet mot talentfull ungdom, kan gjennomføre utenlandsreiser og -turneer.

HVEM KAN SØKE OM TILSKUDD

Tilskuddet kan tildeles semiprofesjonelle/fremragende sang- og musikkensembler med base i Trondheim.

Les mer her:
https://www.trondheim.kommune.no/tema/kultur-og-fritid/tilskudd-priser-og-stipend/tilskudd/kunst-og-kultur/reisestotte-til-semiprofesjonelle-ensembler-innen-sang-og-musikk/