Trondheim Kommune: Kulturfondet (løpende søknadsfrist)

Ansvarlig

Trondheim Kommune
Dato: 01. Dec 19

Formål

Kulturfondets formål er å bidra til utvikling og nyskapning innen kulturområdet i Trondheim. Kulturfondet ble etablert etter vedtak i Bystyret 25. mars 2004.

Dette kan du søke om

  • Dekning av utgifter til ulike typer arrangement og utviklingsprosjekter innen kulturområdet
  • Dekning av utgifter og/eller tilskudd knyttet til arrangementer og utviklingsprosjekter i privat og/eller offentlig regi

Det kan ytes tilskudd til kulturprosjekter som strekker seg over flere år. Årlig utbytte kan ikke benyttes til dekning av utgifter til etablerte kulturtilbud.

Les mer her:
https://www.trondheim.kommune.no/tema/kultur-og-fritid/tilskudd-priser-og-stipend/tilskudd/kunst-og-kultur/kulturfondet/

Løpende frist