Trondheim Kommune: Knust- og kulturtiltak, profesjonelle tilskudd

Ansvarlig

Trondheim Kommune
Dato: 15. Apr 19

Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere og videreutvikle det profesjonelle kunst- og kulturlivet i Trondheim. Tilskuddsordningen skal bidra til kunstneriske prosjekter og arrangement av høy kvalitet innen billedkunst/kunsthåndverk, litteratur, musikk, scenekunst/dans og tverrfaglige prosjekt.

Hvem kan søke om tilskudd

Kunstnere, organisasjoner og andre innen det profesjonelle kunst- og kulturfeltet. Det gis i hovedsak tilskudd til aktører bosatt i Trondheim.

Frist 23:59

Mer informasjon: https://www.trondheim.kommune.no/tema/kultur-og-fritid/tilskudd-priser-og-stipend/tilskudd/kunst-og-kultur/tilskudd-til-kunst–og-kulturtiltak-profesjonelle/