Trøndelag Fylkeskommune: Prosjektstøtte (løpende søknadsfrist)

Ansvarlig

Trøndelag Fylkeskommune
Dato: 01. Dec 19

Tilskudd til mindre prosjekter/aktiviteter. Tiltak som beskrevet over, eksempelvis utvikling og produksjon av kulturuttrykk. Ordningen skal bidra til å gjennomføre mindre tiltak med kort planleggingshorisont. Søknader tas imot og behandles fortløpende av faggruppen for kulturtilskudd i fylkeskommunens administrasjon. 

Søknad må være mottatt senest tre uker før planlagt gjennomføring av tiltak/aktivitet. Det gis støtte på inntil kr. 25 000,-.

Løpende søknadsfrist.