Trøndelag Fylkeskommune: Prosjektstøtte

Ansvarlig

Trøndelag Fylkeskommune
Dato: 01. Oct 19

Støtte til kulturtiltak, begrenset inntil 25 000 kroner. Tilskudd til mindre prosjekter/aktiviteter med løpende frist og administrativ, løpende saksbehandling, og med kvartalsvis rapportering (Skjemaet vil være utilgjengelig i en periode ved årsskifte på grunn av oppdateringer i systemet)

Les mer her:
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/kultur/kulturtilskudd-priser-og-stipend/kulturtilskudd/