Trøndelag fylkeskommune – Kulturtilskudd

Ansvarlig

Trøndelag fylkeskommune
Dato: 01. Oct 18

Formålet med kulturtilskudd er å stimulere til engasjement, mangfold og kvalitet i kulturlivet i hele Trøndelag. Tilskuddene skal stimulere til vekst og utvikling innen både det profesjonelle og frivillige kunst- og kulturfeltet. Samtidig skal tilskuddene bidra til at kunst og kulturtilbud av høy kvalitet blir tilgjengelig for Trøndelags innbyggere.

Søkere kan bruke tilskudd til etablering, basistilskudd og videreutvikling av kulturtiltak. Kulturtiltaket må omfatte hele eller store deler av fylket, eller være lokale tiltak som det er av vesentlig regional interesse å få gjennomført.

Fra 1.1.2018 gjelder følgende tilskuddsordninger:

  1. Støtte til kulturtiltak, begrenset inntil 400 000 kroner. Flerårig støtte med en søknadsfrist pr år: 1.oktober (neste frist er 1.oktober 2018).
  2. Støtte til kulturtiltak, begrenset inntil 250 000 kroner. Prosjektstøtte med en søknadsfrist pr år: 1. november (neste frist er 1.november 2018). 
  3. Støtte til kulturtiltak, begrenset inntil 25 000 kroner. Tilskudd til mindre prosjekter/aktiviteter med løpende frist og administrativ, løpende saksbehandling, og med kvartalsvis rapportering. Ordningen er nå lukket, da midlene for 2018 er brukt opp.