Møre og Romsdal fylkeskommune: Treårig driftstilskot for perioden 2019-2021

Ansvarlig

Møre og Romsdal Fylkeskommune
Dato: 01. Jun 19

Treårig driftstilskot for perioden 2019-2021 – Møre og Romsdal fylkeskommune

Formålet med ordninga

  • styrke grunnlaget for vidareutvikling av eksisterande kulturaktivitet
  • stimulere frivillig engasjement, mangfald og kvalitet i kultur- og folkehelsearbeidet i Møre og Romsdal
  • stimulere nettverksbygging og samhandling mellom offentleg, privat og frivillig sektor

Driftstilskot er ikkje knytt til eit særskilt tiltak/prosjekt, men gjeld verksemda som heilskap. Tilskotet har eit langsiktig, strategisk preg, og går som hovudregel til varige føremål.

Kven kan søke

  • Regionale kunst- og kulturorganisasjonar
  • Regionalt eller fylkesledd av frivillige organisasjonar
  • Regionale allmennkulturelle aktørarLes mer her