Molde kommune: Tilskudd til kulturformål

Dato: 01. Mar 19

Kulturtilskudd og fond

Molde kommune setter hvert år av et beløp til fordeling til frivillige lag og organisasjoner. Kommunens kulturtilskudd samt «Stiftelsen Aker Stadion I» og «Dagligvarebransjens kulturfond»  har et felles søknadsskjema.

Det kan også søkes på  «Tilskudd til kulturarrangement, samt idrettsarrangement på norgesmesterskapsnivå» og «Tilskuddsordning for bygg og anlegg i regi av frivillige organisasjoner». Det er utarbeidet retningslinjer for tilskuddene.

 

Les mer her