Tilskot til regionale festivalar og kulturarrangement

Dato: 01. Dec 19

Tilskot til regionale festivalar og kulturarrangement

Formål med ordninga:

Gjere kunst og kultur av høg kvalitet tilgjengeleg for flest mogleg

Styrke grunnlaget for vidareutvikling av eksisterande og ny aktivitet

Stimulerer til engasjement, mangfald og kvalitet i kunst- og kulturtilbodet i fylket

Fremme samhandling og kompetansedeling mellom aktørar, lokalt, regionalt og nasjonalt

Stimulerer nye former for formidling

Utvide kunst- og kulturtilbod av høg kvalitet til barn og unge

 

Les mer her: https://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/OEkonomisk-stoette-og-stipend/Driftstilskot/Tilskot-til-regionale-festivalar-og-kulturarrangement