Møre og Romsdal fylkeskommune: Tilskot til frivillig verksemd

Dato: 01. May 19

Tilskot til frivillig verksemd

Prosjekttilskot til enkelttiltak eller prosjekt som i hovudregelen omfattar aktivitet med eit regionalt nedslagsfelt.

«Heimesida er under oppdatering og det vil ikkje vere mogleg å søke om tilskot før 1. februar 2019».

 Formål:

Å styrke grunnlaget for vidareutvikling av eksisterande aktivitet og stimulere frivillig engasjement, mangfald og kvalitet i kulturlivet og folkehelsearbeidet i Møre og Romsdal.

Kven kan søke?

Regionale frivillige organisasjonar, kommunar og einskildpersonar i Møre og Romsdal kan søke om tilskot.

Les mer her