TEKSTFORFATTERFONDET

Ansvarlig

Musikkfondene
Dato: 02. Nov 18

Fondets formål:

Tekstforfatterfondet er et fond for forfattere av orginalverk og oversettelser beregnet til bruk med musikk (vedtekter, §1). Fondet gir støtte til aktive forfattere.

Søk om:

  • Stipend
  • Arbeidsstipend til skriving av sangtekster
  • Fordypningsstipend
  • Reisestipend
  • Arbeidsopphold i Firenze
  • Støtte til utstyr

Høstens søknadsfrist er 2.november 2018 kl. 13:00.

Les mer her:

www.musikkfondene.no/fondene/tekstforfatterfondet/stotteordning/