Nordisk Kulturfond: Prosjektstøtte

Ansvarlig

Nordisk Kulturfond
Dato: 01. Oct 19

Nordisk Kulturfond støtter prosjekter som bidrar til et fornyet og dynamisk kunst- og kulturliv i Norden, som er mangfoldig, tilgjengelig og av høy kvalitet.

Les mer her:

www.nordiskkulturfond.org/projektstoette-info/

Søknadsfrist: kl. 23:59