NOPA: Tekst- og musikkpris

Ansvarlig

NOPA
Dato: 01. Feb 19

NOPA-prisene består av NOPAs musikkpris og NOPAs tekstpris. Sakkyndig råd har mulighet til å gi en pris i Åpen klasse på bakgrunn av innsendte verk til tekst og musikk. Denne gis ut når rådet finner verdige kandidater.

Frist for innsending av verk: 1. februar 2019. 

Egne eller andres verk kan foreslås til prisene. Kriteriene er at:

  • Verket må være laget av et NOPA-medlem.
  • Et verk defineres her som én låt eller én lydfil.
  • Verket må ha vært utgitt eller urfremført på konsert, radio, film/TV i perioden 1. januar t.o.m. 31. desember 2018 (dersom verket er utgitt, er utgivelsesåret det som gjelder).
  • Det kan kun sendes inn ett verk per komponist/tekstforfatter i hver av de to prisene.

Les mer her!