fbpx

NOPA: Såkornmidler

Ansvarlig

NOPA
Dato: 15. Sep 19

NOPAs medlemmer kan søke om arbeids- og reisestipend. Disse midlene skal bidra til at det blir lagd mer musikk og tekst av foreningens medlemmer, og at det nye norske repertoaret blir bevart for ettertiden.

Les mer her!