Music Norway: Reisetilskudd til utøvere og opphavere

Ansvarlig

Music Norway
Dato: 01. Mar 19

Reisetilskudd til internasjonal konsertvirksomhet, møtevirksomhet og co-writes

Ordningen skal bidra til at profesjonelle norske utøvere og opphavere innen alle sjangre, skal delta aktivt i et internasjonalt marked. Formålet med ordningen er å øke etterspørselen, markedsverdien og nettverket til norske utøvere og opphavere internasjonalt.

Målgruppe – hvem kan søke:
Utøvere, artister, komponister, låtskrivere, tekstforfattere som er norske statsborgere eller bosatt i Norge. Management eller andre bransjerepresentanter kan søke på vegne av sin artist. Med profesjonelle menes de som i hovedsak lever av sitt musikkvirke.

Virksomheten/utøveren må være registrert med organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene.

Søker har ansvar for å informere alle involverte parter om at søknad er sendt og om eventuelle tilskudd som mottas.

Er prosjektet allerede støttet via Music Norway og/eller andre tilskuddsordninger må dette oppgis i prosjektbeskrivelsen og i budsjettet.

Les mer her:
http://no.musicnorway.no/stotteordning/reisestotte/