Music Norway: Reisetilskudd

Ansvarlig

Music Norway
Dato: 01. Sep 19

Reisetilskudd til internasjonal konsertvirksomhet, møtevirksomhet og co-writes

Tilskuddsordningen skal bidra med tilskudd til reise- og oppholdskostnader i forbindelse med offentlige konserter, næringsrettede møter og skrivesamarbeid i utlandet. Tilskuddsbeløpet er øremerket det omsøkte prosjekt og kan ikke benyttes til annet.

Ordningen er finansiert av Music Norway og Utenriksdepartementet.

Les mer her!