Music Norway – Eksportprogram

Ansvarlig

Music Norway
Dato: 02. Nov 18

Music Norways Eksportprogram

Music Norways eksportprogram skal legge til rette for at norske musikkselskaper skal øke eksportinntekter og styrke internasjonal profilering av norske utøvere og opphavere. Music Norway setter av 2 millioner årlig til programmet og det kan søkes om tilskudd i faser fra 1 til 3 år.

Hva kan du søke her:
Eksportprogrammet er et tilskudd som skal sikre at norske musikkselskaper får mulighet til å jobbe strategisk mot definerte markeder internasjonalt i en bestemt periode. Du kan søke om en eksportsatsing i 1 – 3 år. Du må oppgi prosjektene som skal presenteres. Prosjektene skal være eksportklare. Midlene kan brukes på ett eller flere prosjekter som skal gjennomføres i perioden.

Les mer her:
http://no.musicnorway.no/stotteordning/eksportprogram/