Music Norway: Bransjetilskudd (løpende søknadsfrist)

Ansvarlig

Music Norway
Dato: 01. Dec 19

Bransjetilskudd til støtteapparat som i hovedsak forvalter flere artister/rettigheter.

Ordningen skal bidra til at profesjonelle norske bransjeaktører som representerer norske artister og norske verk kan delta aktivt i et internasjonalt marked for å fremme salg og spredning av norskproduserte musikkprodukter. Formålet er å øke markedsverdien, etterspørselen og oppmerksomheten til de artistene de representerer, samt øke nettverket, markedsinnsikten og omdømmet til det norske støtteapparatet. Tilskuddet skal bidra til å skape flere internasjonale samarbeid og avtaler som øker eksportinntektene og markedsandelen til artisten og/eller selskapet.

Tilskuddsordningen for støtteapparatet har tre kategorier med ulike retningslinjer (se under). Ordningen bidrar med tilskudd til internasjonal promotering av artister og verk, reise- og oppholdskostnader i forbindelse med næringsrettede møter i utlandet, samt til lengre arbeidsopphold i utlandet. I denne ordningen kreves det at selskapet går inn med 50% i egeninvestering.

Er prosjektet allerede støttet via Music Norways andre tilskuddsordninger må dette oppgis i søknaden og i budsjettet. Ordningen er finansiert av Music Norway.

Søknadsfrist er den 1. i hver måned

Les mer her:
https://www.stikk.no/reisestotte/index.php?action=7&ordningid=3&f=promo