Music Norway – Arrangørtilskudd til eksportarenaer i Norge

Ansvarlig

Music Norway
Dato: 01. Dec 18

Formålet er å gi økt internasjonal omtale og bidra til eksport av profesjonelle norske utøvere og opphavere, samt styrke profesjonaliseringen av norsk musikkliv gjennom økt bransjekunnskap, markedskompetanse og internasjonalt nettverk. Tilskuddet skal bidra til å lage en møteplass hvor norske artister, komponister og bransjeaktører eksponeres for internasjonal presse og musikkindustri for å oppnå internasjonale muligheter.

Les mer her:
https://www.stikk.no/reisestotte/index.php?action=7&ordningid=4&f=pressebesok