Music Norway: Arrangørtilskudd til eksportarenaer i Norge

Ansvarlig

Music Norway
Dato: 01. Jun 19

Arrangørtilskudd til eksportarenaer i Norge.

Formålet er å gi økt internasjonal omtale og bidra til eksport av profesjonelle norske utøvere og opphavere, samt styrke profesjonaliseringen av norsk musikkliv gjennom økt bransjekunnskap, markedskompetanse og internasjonalt nettverk. Tilskuddet skal bidra til å lage en møteplass hvor norske artister, komponister og bransjeaktører eksponeres for internasjonal presse og musikkindustri for å oppnå internasjonale muligheter.

Ordningen omfatter besøk av utenlandsk media, bransje og produsenter til arrangementer i Norge. Det er mulig å søke i en av tre kategorier. Ordningen krever stor grad av egeninvestering og dekker ikke administrative kostnader. Norskandelen i prosjektet bør være vesentlig. Tilskuddsbeløpet er øremerket det omsøkte prosjekt, og en vesentlig andel av tilskuddet skal sikre god internasjonal deltagelse gjennom dekning av reise- og oppholdsutgifter. Ordningen er finansiert av Music Norway og Utenriksdepartementet.

Les mer her:
https://www.stikk.no/reisestotte/index.php?action=7&ordningid=4&f=pressebesok