MUO: Øvingsutstyr

Ansvarlig

Musikkutstyrsordningen
Dato: 01. Sep 19

Tilskudd til øvingsutstyr omfatter utstyr til felles benyttelse i øvingsanlegg/øvingsfellesskap og vil normalt tildeles i henhold til gjeldende standardsatser. Det gis ikke tilskudd til personlige instrumenter.

Målgruppene for øvingsutstyr er:

  • Øvingsanlegg  – virksomhet som har drift av øvingslokaler som formål
  • Øvingsfelleskap – musikkverksteder, musikklubber, bandsammenslutninger, ensembler, spellemannslag eller storband som drifter ett eller flere øvingsrom

Les mer her!