MUO: Øvingslokaler

Ansvarlig

Musikkutstyrsordningen
Dato: 01. Sep 19

Tilskudd til øvingslokaler deles inn i

  • Bygging og utbedring av øvingslokaler
  • Musikkbinger

Tilskudd til bygg og utbedring av øvingslokaler gis på bakgrunn av søknadsbudsjett begrenset oppad til 250.000,- per øvingsrom.

Tilskudd til musikkbinger gis i form av tilskudd på 250.000,- per musikkbinge. Dette utgjør ca. 50% av innkjøpssummen. Tilskuddsmottaker står selv ansvarlig for transport, montering og tomt.

Målgruppen for øvingslokaler er

  • Øvingsanlegg – Virksomhet som har drift av øvingslokaler som formål