MUO: Musikkbinge

Ansvarlig

Musikkutstyrsordningen
Dato: 01. Mar 19

Målgruppen for musikkbinge er

  • Øvingsanlegg – Virksomhet som har drift av øvingslokaler som formål

En musikkbinge er et ferdiglaget øvingslokale som leveres nøkkelklart. Musikkbingen er lydisolert og akustisk tilpasset rytmisk musikk. Musikkbinger plasseres ofte i nærheten av skoler eller idrettsanlegg hvor barn og ungdom ferdes og har sitt nærmiljø. En musikkbinge kan være et rimeligere alternativ enn å gjøre endringer i eksisterende lokaler.

Musikkutstyrsordningen har i 2016 inngått en rammeavtale om levering av musikkbinger. Prisen på selve musikkbingen er kr 522.500,- inkl mva og tilskuddet fra MUO er på kr 250.000,-. I tillegg til prisen på musikkbingen kommer det kostnader for transport fra grensen ved Ørje til endelig bestemmelsessted. Ofte er det også kostnader forbundet med klargjøring av tomten hvor musikkbingen skal plasseres.

Musikkbingen blir transportert i 2 deler og settes sammen til 1 rom på endelig plasseringssted. Bingens utvendige mål er 6 x 5 meter, med vindu og dør på hver sin kortside. Innvendig areal er 25 m2. Skulle det være behov for å flytte musikkbingen så lar det seg gjøre. Musikkbingen er lydisolert og akustisk tilpasset rytmisk musikk. Musikkbingen plasseres ofte i nærheten av skoler eller idrettsanlegg hvor barn og ungdom ferdes og har sitt nærmiljø.

MUO har også inngått en rammeavtale på musikkbinger med størrelse 40 m2. Denne musikkbingen kommer i 3 deler som settes sammen på endelig plasseringssted. Pris for denne inkl mva er 757.500,-. Tilskuddet vil ligge på ca 50 % av innkjøpssummen.

Les mer her!