MUO: Akustiske tiltak

Ansvarlig

Musikkutstyrsordningen
Dato: 01. Sep 19

Tilskudd til akustiske tiltak deles i tre grupper:

  • Akustisk forprosjektrapport; fagakustisk utredning om behov for romakustiske og lydisolerende tiltak
  • Enkle romakustiske tiltak
  • Større romakustiske og lydisolerende tiltak

Målgruppene for alle grupper akustiske tiltak er

  • Spillesteder – Drivere av konsertarenaer som har produksjon av konserter som hovedformål
  • Øvingsanlegg – Virksomhet som har drift av øvingslokaler som formål

Enkle romakustiske tiltak kan også søkes av

  • Konsertarrangører – Klubber, foreninger og andre organisasjoner som har produksjon av konserter som hovedformål
  • Øvingsfellesskap – Musikkverksteder, musikklubber, bandsammenslutninger, ensembler, spellemannslag eller storband som drifter ett eller flere øvingsrom

Kun unntaksvis gis det tilskudd til akustiske tiltak uten at det foreligger en akustisk rapport utarbeidet av en fagakustiker.

Les mer her!