Møre og Romsdal fylkeskommune: Møremusikerordninga

Dato: 15. Nov 19

Møremusikarordninga

Kulturlivet i fylket kan søkje om subsidierte profesjonelle musikartenester og administrativ hjelp i samband med dette til kontraktering, lønnsutbetaling m.m frå Møre og Romsdal fylkeskommune.

Søknadsfrister er 15.februar, 15.mai, 15.september, 15.november.

Formål

Møremusikarordninga er ei profesjonell musikarordning som skal sikre gode musikktenester til kulturlivet i Møre og Romsdal.

Kven kan søke?

  • Konsertarrangører av alle typer konsertar
  • Lag og organisasjonar
  • Det frivillige musikklivet som til dømes kor, korps, band og orkester
  • Det lokale næringslivet
  • Festivalarrangørar m.f.

Les mer her