Møre og Romsdal fylkeskommune: Kunstnerstipend

Dato: 01. Apr 19

Kunstnerstipend

Overordna mål for ordninga er å bidra til å fremme profesjonell kunstfagleg aktivitet av høg kvalitet hjå kunstnarar som bur og arbeider i fylket.

Kultur- og folkehelseutvalet vedtok i sak 18/15 å endre innretninga på stipendtildelinga. Dette betyr at det vil bli tildelt eit stort stipend på 200 000,- som er øyremerka visuelle kunstnarar. Kunstnarar frå alle sjangrar kan søkje på dei øvrige 400 000,-, inkludert visuelle kunstnarar. Her er det høve til å tildele fleire mindre stipend.

Kultur- og folkehelseutvalet vedtok i møte 19. april 2017 nye statuttar for kunstnarstipendet.

Les mer her