Kulturrådet: Norsk musikk i audiovisuelle produksjoner

Ansvarlig

Norsk Kulturråd
Dato: 03. Sep 19

Målet med ordningen er å fremme ny norsk originalmusikk i norske audiovisuelle produksjoner (film, tv-produksjoner, dokumentar, dataspill) samt å stimulere til lansering av norske artister og audiovisuelle produksjoner i inn- og utland.

Formålet er også å styrke samarbeidet mellom musikkbransjen og filmbransjen for å øke produktenes markedsføringspotensial og for å bidra til prosjekter som stimulerer til lansering av norske artister og audiovisuelle produksjoner i inn- og utland.

Les mer her:
http://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/norsk-musikk-i-audiovisuelle-produksjoner

Frist 13:00