Kulturrådet: Musikere og musikkensembler

Ansvarlig

Norsk kulturråd
Dato: 05. Mar 19

Formål

Støtteordning for musikere og musikkensembler har som formål å stimulere til økt turnévirksomhet og konsertproduksjon, styrke utviklingsmuligheter, økonomiske rammevilkår og profesjonelle betingelser for produksjon og formidling for musikere og ensembler.

Støtteordningens målgruppe er profesjonelle utøvere, artister, grupper, vokal- og instrumentalensembler innen alle sjangre. Også støtteapparat og management kan søke om tilskudd på vegne av utøverne. Søkere kan ha ulike organisasjonsformer.

Frist: 13:00