Kulturrådet: Markedsføring av musikkutgivelser (løpende søknadsfrist)

Ansvarlig

Norsk kulturråd
Dato: 01. Dec 19

Formål

Å fremme salg og spredning innenlands og utenlands av nye norske ferdig produserte musikkutgivelser.

Markedsføringsprosjekter som gjelder ferdig produserte musikkutgivelser eller en serie singelutgivelser. Det kan også søkes om tilskudd til produksjon av musikkvideo.

Utøvere, produsenter eller andre med tilsvarende fullmakter og ansvar overfor ferdig produkt og som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge kan søke.

Les mer her:
http://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/markedsforing-av-musikkutgivelser

Løpende frist