Kulturrådet: Kirkemusikk

Ansvarlig

Norsk Kulturråd
Dato: 03. Sep 19

Ordningen har som formål å utvikle kirken som konsert- og kunstarena og å vitalisere og fornye profesjonelt musikkarbeid og konsertproduksjon i kirken. Gjennom økt aktivitet innenfor disse områdene er det også et overordnet mål å styrke rekrutteringen til kirkemusikkfeltet.

Les mer her:
http://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/kirkemusikk