Kulturrådet: Fonograminnspillinger

Ansvarlig

Norsk Kulturråd
Dato: 03. Dec 19

FORMÅL

Formålet med ordningen er å støtte innspilling og utgivelse av musikk som det er et særskilt behov for å støtte, eller som det av musikkhistoriske grunner er viktig å sikre blir dokumentert og tilgjengeliggjort.

HVA KAN FÅ STØTTE

Tilskudd til innspilling fra Norsk kulturfond er begrenset til fire bestemte områder:

  • innspilling av komposisjonsmusikk fra Norge, herunder partiturmusikk, orkesterverk og elektroakustiske komposisjoner
  • innspillingsprosjekter for barn og unge
  • innspillinger som dokumenterer utøvertradisjoner i Norge herunder norsk folkemusikk både innen slåttespell, kveding og bygdedans
  • innspillinger av tradisjonsmusikk fra den flerkulturelle musikkscenen i Norge.

For generell innspillingsstøtte, henvises det til prosjektstøtte fra Fond for lyd og bilde.

Les mer her:
http://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/fonogram-innspillinger