fbpx

Kulturrådet: Diversestipend for nytudannede kunstnere

Ansvarlig

Norsk Kulturråd
Dato: 15. Oct 19

Diversestipend for nyutdannede kunstnere skal bidra til å lette overgangen til yrkeslivet for kunstnere som har gjennomført kunstutdanning på bachelor- eller masternivå. Kunstnere med høyeste grad prioriteres.

Det kan søkes om støtte til flere formål, som etablering, kurs, reiser, fordypning, materialer, utstyr, markedsføring, konsulentbistand osv.

Stipendet kan søkes av kunstnere som har fullført kunstutdanning på bachelor- eller masternivå innen søknadsfristen i det året søknaden sendes inn, og kunstnere som fullfører kunstutdanning på masternivå våren etter at søknaden er sendt inn.

Ordningen omfatter kun billedkunstnere, kunsthåndverkere, fotografer, dansekunstnere, sangere, dirigenter, komponister, skuespillere, dukkespillere, sceneinstruktører, scenografer og filmkunstnere.

Det kan bare søkes på diversestipend for nyutdannede kunstnere én gang. Ved avslag på innsendt søknad etter avsluttet bacheloreksamen, kan det likevel søkes på nytt etter avsluttet mastereksamen. Det kan søkes om utsettelse til neste søknadsfrist ved behov. Søknad om utsettelse sendes innen opprinnelig søknadsfrist.

Stipendet kan ikke søkes av kunstnere som tidligere har mottatt stipend basert på gjennomført kunstutdanning. Dette gjelder også masterstudenter som tidligere har mottatt stipend basert på gjennomført kunstutdanning etter endt bachelor.

Stipendet kan ikke søkes av kunstnere som er under grunnutdanning i tildelingsåret. Med grunnutdanning menes alle typer utdanninger på bachelor- og masternivå, også ikke-kunstnerisk utdanning, som utgjør mer enn 50 % av tiden eller 15 studiepoeng pr. semester. Eventuelle påbygningsstudier må avsluttes senest våren i tildelingsåret.

Stipendet kan tildeles kunstnere som i hovedsak bor og arbeider i Norge. Det kan i spesielle tilfeller gjøres unntak.

Les mer her:
http://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/diversestipend-for-nyutdannede-kunstnere

Frist 13:00