Kulturrådet: Bestillingsverk og produksjonsstøtte for musikk

Ansvarlig

Norsk Kulturråd
Dato: 04. Jun 19

Kulturrådet gir tilskudd til å skape ny musikk innenfor alle sjangre. Hvert år støtter vi et stort antall nye verk gjennom ordningen. Tilskuddsordningen for komposisjon og produksjon henvender seg både til deg som har planer om å komponere musikk, men også til arrangører, festivaler, musikere og institusjoner som ønsker å bestille, produsere og presentere nye musikkverk. Honorarene skal gå til komponistene / skapende utøvere og det forutsettes at den som bestiller verket eller produksjonen framfører det og har plan for videre formidling til publikum.

Tilskudd til bestillingsverk og musikkproduksjoner skal bidra til at komponister og musikere kan komponere og skape nye verk og produksjoner med kostnadskrevende kunstnerisk arbeid. Formålet er å gjøre nye musikkverk i Norge tilgjengelig for et stort publikum. Skapere kan være komponister eller utøvere, og verkene skal gjøres tilgjengelig gjennom framføring på konsertarenaer eller andre formidlingsplattformer.

Med produksjon menes for eksempel:

  • Komposisjon i samarbeid mellom utøvere og komponister, i samarbeid med kunstnere fra andre kunstfelt eller i samarbeid mellom utøvere.
  • Scenisk produksjon som tverrkunstneriske verk eller forestillinger der musikken er det bærende elementet.