Kulturrådet: Arrangørstøtte

Ansvarlig

Norsk Kulturråd
Dato: 05. Mar 19

Ordningen skal stimulere til arrangørvirksomhet innen alle musikksjangre, og bidra til å utvikle og opprettholde arrangører i hele landet som:

  • gjør musikk av høy kvalitet tilgjengelig for flest mulig
  • bidrar til kunstnerisk fornyelse og utvikling av musikk skapt og produsert i samtiden
  • formidler og videreutvikle musikktradisjoner i Norge
  • stimulerer til nytekning innen formidling og programmering
  • formidler musikk av høy kvalitet til barn og unge

Arrangører kan søke om tilskudd til konsertprogram.

Arrangører som søker om flerårig støtte må i søknaden redegjøre for planlagt program i søknadsperioden.

Søkere kan ha ulike organisasjonsformer. Det forutsettes at eventuelle overskudd fra konsertvirksomheten tilbakeføres arrangørens virksomhet eller egenkapital.

http://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/arrangorstotte-musikk

Frist 13:00