Kulturrådet: Arbeidsstipend

Ansvarlig

Norsk Kulturråd
Dato: 15. Oct 19

Arbeidsstipend skal gje kunstnarar høve til å vidareutvikle kunsten sin og ha kunstnarleg aktivitet som sitt hovudyrke. Arbeidsstipend skal også kunne gjevast til omskolering til annan kunstnarleg verksemd.

Les mer her!