Kulturrådet: Andre musikktiltak

Ansvarlig

Norsk Kulturråd
Dato: 03. Dec 19

HVA KAN FÅ STØTTE

Kulturrådet har en rekke andre ordninger som støtter formidling og produksjon av musikk, som bestillingsverk og musikkproduksjon og arrangørordningen. Støtteordningen for Andre musikkttiltak omfatter andre typer tiltak som bl.a. trykking av faglitteratur, prosjekter for og med barn og ungdom, seminarvirksomhet, workshoper, bransjetreff og noterestaurering.

Les mer her:
http://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/andre-musikktiltak-prosjektstotte