Kristiansund kommune: Kulturmidler

Dato: 01. Mar 19

Kulturmidler

  • Kommunale kulturmidler kan gis til lag, foreninger og organisasjoner som har sitt virke i Kristiansund kommune og som har kulturarbeid som sin hovedoppgave/ hovedformål
  • Det kan søkes om kulturmidler til barn/ungdom, idrett/friluftsliv, sang/musikk og allmenne kulturformål (ytringskultur)
  • Fristen for å søke er 1. mars (hvert år)

Les mer her