Komponistenes vederlagsfond

Ansvarlig

Musikkfondene
Dato: 04. Feb 19
Komponistenes Vederlagsfonds formål er å støtte skapende tonekunst, uansett sjanger. Støtten skal komme de komponister til gode som gjennom noen års virksomhet har ytt en kvalitetsmessig verdifull innsats (vedtekter, §1). Fordypningsstipendet tildeles for å gi komponister mulighet til kunstnerisk fordypning. Søkere må dokumentere og vise til produksjon på høyt nasjonalt nivå.
Det er også mulig å søke om arbeidsstipend, reisestipend og utstyrsstipend.
Les mer her!