Fond for lyd og bilde: Prosjektstøtte

Ansvarlig

Kulturrådet
Dato: 03. Sep 19

Fond for lyd og bilde skal fremme produksjon og formidling av innspilling av lyd- og filmopptak og fordeles til beste for rettighetshavere innenfor musikk, scene, film og billedkunst. Fondet er i tillegg en kollektiv kompensasjon til rettighetshavere for den lovlige kopiering av deres verker som skjer til privat bruk.

Du kan søke om støtte til:

Musikk:

 • Konsert, turné
 • Komponering

Fonograminnspilling:

 • Produksjon av ny musikk

Scene:

 • Produksjon

Tekst:

 • Manusutvikling for audiovisuelle produksjoner eller scene
 • Tekst til musikk

Film (kortfilm/dokumentarfilm):

 • Produksjon og ferdigstilling av kortfilm, dokumentar

Billedkunst:

 • Produksjon og formidling av foto, videokunst og digital kunst, samt markedsføring.

I tillegg kan det søkes om støtte til sammensatte prosjekter som dekker flere av kunstområdene over. Her menes tverrkunstnerisk produksjon som integrerer ulike kunstarter eller uttrykk fra ulike kunstfelt.

Det er en forutsetning at produktet det gis tilskudd til ikke gjøres utilgjengelig for privatkopiering.

Det må dokumenteres at fullførte prosjekter vil være tilgjengelige gjennom en eller flere profesjonelle distribusjonskanaler.

Det gis ikke tilskudd til:

 • Arrangører.
 • Seminarer, studiereiser og andre reisestipend og utgifter til utdanning.
 • Amatørvirksomhet. Det kan gis tilskudd til profesjonelle bidrag i samarbeidsprosjekter mellom profesjonelle og amatører.
 • Innkjøp og vedlikehold av utstyr og instrumenter.
 • Driftstilskudd til institusjoner, organisasjoner, lag, grupper og tilsvarende, eller til prosjekter i regi av offentlige etater eller institusjoner, søkere med offentlig driftstilskudd og søkere med offentlig grunnfinansiering.
 • Produksjon og lansering av spill.

 

Les mer her!