FFUK – Reisestøtte

Dato: 15. Aug 18

REISESTØTTE
Profesjonelle utøvende kunstnere bosatt i Norge kan søke reisestøtte til kortvarige reiser med kunstfaglig innhold. Støtten kan benyttes til å dekke reise, kost og losji.

Formålet med en reise med kunstfaglig innhold kan være:

  • Deltakelse på kurs/seminar med kunstfaglig innhold, mesterklasser, workshops ol.
  • Privattimer hos timelærer eller ved kunstfaglig institusjon
  • Prøvespill/audition

Maksimal søknadssum er kr. 6.000,- per person/utøver.

Dersom formålet med reisen er turné i forbindelse med konserter/forestillinger – søk heller prosjektstøtte.

Les mer her:
http://www.ffuk.no/vaare-stoetteordninger.392661.no.html

Frist 14:00