FFUK – innspilling

Ansvarlig

Fond for utøvende kunstnere
Dato: 15. Aug 18
INNSPILLING – FONOGRAM
  • Støtten gis kun til innspilling av fullengdes album med minimum spilletid på 25 minutter
  • Innspillingen må i sin helhet gjøres i Norge og med produsent som i hovedsak har sitt virke i Norge
  • Støtten er i hovedsak øremerket honorar til de medvirkende profesjonelle utøverne som er bosatt i Norge

Les mer her:
http://www.ffuk.no/vaare-stoetteordninger.392661.no.html

Frist 14:00