Ålesund kommune: Festivaltilskudd

Dato: 10. Apr 19

Det kan søkes om ettårig tilskudd til nystartede festivaler, eller treårig tilskudd til festivaler som har eksistert i minimum tre år.

Formålet med tilskuddsordningen er å

  • Gjøre kunst og kultur av høy kvalitet tilgjengelig for flest mulig.
  • Styrke grunnlaget for videreutvikling av eksisterende og nye festivaler.
  • Stimulere til engasjement, mangfold og kvalitet i kunst- og kulturtilbudet.
  • Fremme samhandling og kompetansedeling mellom aktører.
  • Stimulere til nye ytringsformer.

Det kan gis tilskudd til

  • Festivaler som er åpne og publikumsrettede, og der kulturarv og profesjonell og ikke-profesjonell utøvelse av musikk, scenekunst, litteratur, visuelle kunstarter og film, tv, video og dataspill er hovedformål.
  • Festivalen skal finne sted i Ålesund kommune og ha en varighet på minimum to dager.
  • Festivaler med mindre kommersielt preg/inntjeningspotensial, nystartede initiativ samt nye uttrykk vil bli prioritert.
  • Festivaler som Ålesund kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune etter felles strategi ønsker å satse på med årlig tilskudd over tre år.

Les mer her