fbpx

Fagdag: Koronakrise og fremtiden for scenetekniske yrker

Dato: 13. Oct 20

Tempo og Kulturrom inviterer til fagdag i Trondheim 13. oktober, hvor vi setter fokus på koronakrisen og fremtiden for de scenetekniske yrkene.

Tiltakene for å begrense koronakrisen har truffet kulturlivet særdeles hardt, og ser dessverre ut til å bli langvarige. De fleste i bransjen har nå gått over et halvt år uten arbeid eller oppdrag, dette er selvsagt både en stor økonomisk og mental påkjenning.

Med mye usikkerhet rundt fremtiden er faren for kompetanseflukt stor og vi frykter langsiktige og alvorlige konsekvenser for en bransje som allerede er periodevis underbemannet. Når det samtidig ikke eksisterer bransjetilpassede utdanninger som sørger for nyrekruttering, går bransjen en usikker fremtid i møte. Undersøkelser viser også at den prosentvise andelen som benytter seg av de ulike kompensasjonsordningene er relativt lav. Treffer egentlig kompetanseordningene bransjens behov?

Klikk her for facebookarrangementet!

//

Program for fagsamlingen

Velkommen
Kulturrom og Tempo ønsker velkommen, og gir en kort oppdatering på ulike koronatiltak og forskningsbaserte undersøkelser av effektene av disse.

Presentasjon av nøkkelfunn fra kartlegging av scenetekniske yrker
Kulturrom har i samarbeid med Universitetet i Agder (UiA) over to undersøkelser i 2020 kartlagt det scenetekniske feltet. Kartleggingen har hatt fokus på bemanningsbehov, utdanningsmuligheter, arbeid- og lønnsforhold og selvsagt effektene av koronakrisen. På fagdagen nøkkelfunn fra undersøkelsen presenteres.

Lunsj
Vi spanderer lunsj.

Panelsamtale
Det blir en todelt panelsamtale hvor vi har invitert lokale ressurspersoner som vil bestå av representanter fra flere ledd i bransjen, til å diskutere koronakrisen og fremtiden for scenetekniske yrker. Samtalen vil ta for seg både aspektene for enkeltpersoner og hvilke overordnede strukturer som må på plass for å komme oss gjennom krisen, samt ha en bærekraftig sceneteknisk bransje i årene fremover. Det blir mulighet for både spørsmål og kommentarer fra salen.

Påmelding: https://bit.ly/2FpMxAv
Merk: Det er gratis å delta, bindende påmelding og et begrenset antall plasser.

Ved spørsmål, ta kontakt med fagansvarlig i Kulturrom, Kjetil Wevling:
kjetil@kulturrom.no
Direkte tlf: 21 37 88 14

eller

prosjekt- og kommunikasjonsansvarlig i Tempo, Renate Skogtrø Eggan:
renate@tmpo.no
Tlf: 91 71 93 32