Ålesund kommune: Etableringstilskudd

Dato: 10. Apr 19

Tilskudd kan gis til nystartede foreninger.

Det er ikke eget søknadskjema. Søknader kan sendes som brevpost til Ålesund kommune, Postboks 1521, 6025 Ålesund, eller som e-post til

Tilskudd gis til nystartede foreninger og lag med et beløp på inntil kr. 10.000,-, og til idrettsskoler etablert i henhold til Norges Idrettsforbund og Olympiske komite (NIF) sine retningslinjer; kr. 10.000,-.

For å få slike tilskudd må foreningen/laget som hovedregel ha minst 15 medlemmer og drive sin virksomhet i Ålesund kommune.  For nye idrettslag må det legges ved dokumentasjon for opptak i NIF.

Les mer her